Verejné obstarávanie

Rekoštrukcia DS Egreš podklady link
Rekostrukcia DS Egres podklady link.pdf
Download
Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 3
Vyzva Egres kulturny dom.pdf
Download
Egreš kultúrny dom podklady link
Egres kulturny dom podklady link.pdf
Download
Návrh ZoD-1
PRV - Nvrh ZoD-15382.doc
Download
Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 2
Vyzva Rekonstrukcia DS Egres.pdf
Download
Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu
Vyzva na predkladanie ponuk KS.pdf
Download
Informácia o vyhodnotení ponúk 02/2017
KM_226_00274.pdf
Download
Informácia o vyhodnotení ponúk 01/2017
KM_226_00272.pdf
Download
Výzva na súťaž - Rekonštrukcia vstupného priestoru objektu KD-839/2
Z2 SP_Vyzva na sutaz Vstupna cast-839_2.pdf
Download
Rozpočet OBNOVA ZASTREŠENIA OBJEKTU VSTUPNÁ ČASŤ, EGREŠ p.č. 839 2 / KULTÚRNY DOM
Z2 VV Zadanie vkaz vmer Rekontrukcia VSTUPN AS 839_2.pdf
Download
Rozpočet REKONŠTRUKCIA VSTUPNÉHO PRIESTORU OBJEKTU, EGREŠ p.č. 839 2
Z1 VV Zadanie vkaz vmer Rekontrukcia Priestoru as KD-839_1.pdf
Download
Výzva na súťaž - Rekonštrukcia vstupných priestorov objektu KD–839/1
Z1 SP_Vyzva na sutaz Vstupna cast-839_1.pdf
Download
D.3 SP Vyzva na sutaz(3) VST KD Egreš
D.3 SP_Vyzva na sutaz3 VST KD_Egres.pdf
Download
D.1 Zverejnenie výzvy(3) VST KD Egreš
D.1 Zverejnenie vyzvy3 VST KD_Egres.pdf
Download
D.3 SP Výzva na sútaž(2) StP KD-Strecha Egreš
D.3 SP_Vyzva na sutaz2 StP_KD-Strecha_EGRES.pdf
Download

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.