ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Egreš

Obec Egreš uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Poradové číslo, meno. priezvisko,titul. vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Vladimír Maďar, Ing., 67 r., dôchodca, nezávislý kandidát,
2. Gabriela Timková, Ing., 49 r., starostka, Smer - sociálna demokracia.

 

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Egreši

Obec Egreš uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Milan Fedorčák. 62 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia,
2. Dana Hodermarská. Ing.. 43 r.. THP. Smer - sociálna demokracia,
3. Peter Malčický, JUDr.. 35 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát,
4. Imrich Sokoli, 35 r., živnostník, nezávislý kandidát,
5. Patrik Simko. 25 r., traťový kontrolór. Smer - sociálna demokracia.

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Podrobné znenie výzvy a ďalšie podrobnosti nájdete tu: 

 zoznam kandidátov na starostu

 Oznam - zoznam kandidátov na poslancov