– stavebná práca, výber dodávateľa.

Podrobné znenie výzvy a ďalšie podrobnosti nájdete tu: 

D.1 Zverejnenie výzvy na súťaž

D.3 SP Výzva na sútaž StP BDR EGREŠ