ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV  
pre voľby starostu obce 
a pre voľby do Obecného zastupiteľstva

 

OZNÁMENIE o odvolaní času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trebišove v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o/ zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods.2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Informácie pre voliča