Súťaž zverejnená ako: Výzva na súťaž č.: 1/2016/StP 
Predmet zákazky: Rekonštrukcia vstupného priestoru KD Egreš

Výzva na predloženie ponuky do súťaže

Výzva na súťaž ev. č.: 2/2017/StP podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Rekonštrukcia vstupného priestoru objektu KD-839/2“

Výzva na predloženie ponuky do súťaže

Výzva na súťaž ev. č.: 1/2017/StP podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Rekonštrukcia vstupných priestorov objektu KD–839/1“

Výzva na predloženie ponuky do súťaže

Výzva na súťaž 3/2016/StP_KD podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

„Rekonštrukcia vstupného priestoru KD Egreš“

Podkategórie