Prvá písomná zmienka o obci Egreš sa datuje do roku 1398 ( podľa F. Uličného), kedy sa nazývala Egres. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1405 je písomne doložený názov Egrus, z roku 1438 Egres. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Egres.

 

Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960 pod okres Sečovce, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Trebišov, kraj Východoslovenský.

 

Obdobie feudalizmu a kapitalizmu: Obec je doložená v roku 1272. Patrila Jánovi Kelenchovi, v roku 1419 Cséleovcom a Imreghiovcom, v roku 1460 Štefanovi Bocskayovi, v roku 1551 Dobovcom, v roku 1598 Barkócziovcom, od 17. storočia tu mali majetkový podiel Cseleyovci. V roku 1715 mala obec 12 opustených a 7 obývaných domácností, v roku 1787 mala 48 domov a 302 obyvateľov. V roku 1828 mala obec 33 domov a 250 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a povozníctvom. Zúčastnili sa na roľníckom povstaní v roku 1831. V roku 1880 – 1900 sa mnohí vysťahovali.

 

Egreš bol 26. 11. 1944 vypálený hitlerovskými jednotkami. Obnovu obce zabezpečovala firma POSISTA a občania svojpomocne. Dnes je Egreš domovom pre 415 obyvateľov. Súčasťou dediny je osada Čalovka.

 

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 1. časť