Oznam o zasadnutí OZ
Ustanovujúce zasadnutie OZ sa bude konať dňa : 19.11.2018 o 18,30 hod.