Predmetom zákazky je odstránenie stavebných porúch objektu, t. j. zatekaniu vody a vlhkosti do stavebných konštrukcií objektu ako aj objektu samého.

Dožité strešné konštrukcie – krytiny – strešný plášť sú na hranici životnosti a začínajú sa prejavovať ich poruchy vplyvom starnutia materiálov. Realizáciou navrhovaných úprav sa zabezpečí odstránenie vznikajúcich porúch na objektoch a zlepšia sa niektoré ich technické ako i prevádzkové vlastnosti. Projektová dokumentácia je spracovaná a bude poskytnutá záujemcom a uchádzačom na základe ich záujmu o účasť vo vyhlásenej súťaži v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Podrobné znenie výzvy a ďalšie podrobnosti nájdete tu:

SP_Vyzva na sutaz 11_2018 OcU Egres.pdf

TS TECHNICKA SPRAVA ZASTRESENIE.pdf

Rekonstrukcia zastresenia objektov OcU Egreš.xls