ODVOLÁVA
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

v prírodnom prostredí, na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu TREBISOV

od 04. 09. 2018 - 9.00 hod.


Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

 

pplk. Ing. Milan Sučka
riaditeľ
Okresného a záchranného zboru v Trebišove