Obecné zastupiteľstvo v Egreši podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 3/2018 zo dňa 25.7.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Egreši bude mať celkom 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

V Egreši dňa 25.7.2018

Gabriela Timková
starostka obce

 

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018
Zverejnenie počtu obyvateľov obce

Obec Egreš podľa ustanovenia § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce, ktorý k 6.7.2018, t.j. ku dňu vyhlásenia volieb je 472.

MINIMÁLNY POČET PODPISOV VOLIČOV PODPORUJÚCICH KANDIDATÚRU
NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA A VOĽBY STAROSTU OBCE


Počet obyvateľov obce       Počet podpisov voličov na
                                           podpisovej listine

        do 50                                     10
       51 - 100                                  20
     101 - 500                                  40
     501 - 2 000                              100
  2 001 - 20 000                             200
20 001 - 100 000                            500
   nad 100 000                             1 000